Actimel Nature 0%, Actimel multifruit, 12 Actimel fraise ...
Yaourt Fraises, Yaourt Vanille, Yaourt Cerises, Yaourt ...
Yaourt Nature , Yaourt Nature 0%, Yaourt Nature, Yaourt ...