Filet Rouget Barbet, Dos de cabillaud, Filets de lotte, ...
Perlitas del Mar, Beignets Calamars, Scampi Filo, ...
Scampis 26/30, Anneaux de calamars, Scampi Filo, Gambas ...